logo ue

Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek”
w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2

Całkowita wartość projektu wynosi :  341 044,03 zł

Kwota dofinansowania z RPO: 238 730,82 zł

Celem projektu jest podniesienie standardów usług turystycznych udzielanych przez młodzieżowe schronisko w Kuraszkowie. Dzięki lokalizacji zmodernizowanego obiektu w atrakcyjnym przyrodniczo
i kulturowo miejscu oraz bliskiego sąsiedztwa z Wrocławiem realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiej oferty na rynku krajowym i międzynarodowym.

Przedmiotem projektu jest modernizacja Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Kuraszkowie wraz
z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacją systemu grzewczego oraz wyposażeniem pomieszczeń. Dzięki modernizacji schroniska i budowie podjazdu zostanie podwyższony standard świadczonych usług turystycznych.

Komentarze są wyłączone.