Proponujemy aktywny wypoczynek poprzez:

Oferujemy pomoc
w organizacji:

– gry i zabawy w terenie,

– ognisko,

– wycieczki turystyczno-krajoznawcze w bliższą i dalszą okolicą z wykorzystaniem szlaków pieszych i rowerowych Więcej na stronie

Kocie Góry

– ognisk,

– gier i zabaw,

– wyżywienia (catering),

– transportu,

– przewodnika

– zajęć(warsztatów) tematycznych

Propozycje wycieczek:

Propozycja dla młodszych klas szkół podstawowych
2-dniowa wycieczka „Pierwsza noc bez mamy” Czytaj więcej

Poznajmy się 2-dniowa wycieczka integracyjna
z noclegiem dla pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
Czytaj więcej

Wyprawa odkrywców – Kuraszków początków dwudziestego wieku. Czytaj więcej

Wyprawa odkrywców- Tropem Kuraszkowskich pasjonatów. Czytaj więcej

Komentarze są wyłączone.