„Poznajmy się?

Dwudniowa wycieczka integracyjna z noclegiem dla pierwszych klas szkół ponadpodstawowych

Cele wycieczki:
1. Młodzież poznaje siebie nawzajem.
2. Wychowawca poznaje swój zespół klasowy.
3. Młodzież poznaje swoich nauczycieli.
4. Spotkanie z pedagogiem lub psychologiem.
5. Historia i tradycje swojej szkoły.

Schronisko udostępnia bazę. Program ustala sobie indywidualnie nauczyciel.

Komentarze są wyłączone.